sunde.skolekorps@gmail.com
Nettbutikk for Sunde skolekorps
Betal med  

Tilskuddsordninger for barn og unge i Stavanger kommune

 

Tilskuddsordninger som har som mål å skape gode kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge

Trenger du hjelp til å dekke kontingenter?  

Frivillige lag og organisasjoner kan søke støtte for å dekke kontingent for medlemmer som ikke har råd til å delta i fritidsaktiviteter. Søknader om tilskudd til enkeltturer, aktiviteter, turneringer og lignende vil også bli vurdert. 

Husk: Alle organisasjonene har blitt orientert om ordningene. Foreldre og foresatte kan altså trygt snakke med en leder i organisasjonen og nevne at de trenger økonomiske hjelp til å dekke kontingent. Dette er lavterskelordninger og ingen dokumentasjon er nødvendig. 

Link: Tilskuddsordninger for barn og unge i Stavanger kommune