sunde.skolekorps@gmail.com
Nettbutikk for Sunde skolekorps
Betal med  

Sunde Skolekorps har opprettet en nettbutikk. Her vil vi legge ut flotte håndverksprodukter. Inntekter fra salg går uavkortet til drift av Sunde Skolekorps.

Vi har lagt ut noen produkter nå til å begynne med men vil utvide utvalget i tiden fremover.

Vi håper du finner produkter til deg selv eller gaver til venner og kjente. Du er da med å bidrar til drift av det lokale skolekorpset.

Korps

Korps er en sosial aktivitet, der barna lærer å spille et instrument samtidig som at samspill skaper musikkglede. I korpset jobber vi med musikk sammen og har det kjekt både med konserter, turer og ikke minst skaper stemning på 17. mai! I år håper vi på en koronafri vår sil at ikke bare korpsmusikanter får lov å gå i barnetoget. Vi håper at vi kan lage stor fest i skolegården etter barnetoget. 

Månemannen by Sunde skolekorps. Stavanger Open, november 2013

Sunde Skolekorps

Hovedkorps

Juniorkorps

Aspirantkorps

Faste øvingstider:

Dag:               Mandag

Klokken:       17.45-20.00

(Oppmøte 15 min før øving, dvs. 17.30, musikantene skal være spille klare klokken 17.45).

Sted:              Gymsalen på Sunde Skole

Hvem spiller i hovedkorpset:

 • Gutter og jenter fra 6. klasse og opp til musikanten fyller 19 år

Instruksjonstimer:

Alle musikantene får musikalsk undervisning fra kulturskolen en gang i uken i tillegg til korpsøvelsen (mandag, tirsdag og fredag).

Hva er hovedkorpset med på:

 • Stavanger Open (Musikalsk underholdningskonkurranse for korps, gjennomføres i november)
 • 17. mai
 • RM – Rogalands Mesterskapet (Musikalsk konkurranse)
 • Seminar (i forkant av konkurranser gjennomføres seminar, der musikantene får en intensiv øving i løpet av en helg)

Faste øvingstider:

Dag:               Tirsdag

Klokken:       18.00-19.30

(Oppmøte 15 min før øving, dvs. 17.45, musikantene skal være spille klare klokken 18.00).

Sted:              Storstua på Sunde Skole

Hvem spiller i juniorkorpset:

 • Gutter og jenter fra 4. og 5. klasse
 • Musikantene spiller 2 år i juniorkorpset før de går over i hovedkorpset

Instruksjonstimer:

Alle musikantene får musikalsk undervisning fra kulturskolen en gang i uken i tillegg til korpsøvelsen (mandag, tirsdag og fredag).

Hva er juniorkorpset med på:

 • Stavanger Open (Musikalsk underholdningskonkurranse for korps, gjennomføres i november)
 • Mai (går i tog med hovedkorpset og spiller med på noen melodier)
 • RM – Rogalands Mesterskapet (Musikalsk konkurranse)
 • Seminar (i forkant av konkurranser gjennomføres seminar, der musikantene får en intensiv øving i løpet av en helg)

Faste øvingstider:

Dag:               Tirsdag

Klokken:       17.00-18.00

(Oppmøte 15 min før øving, dvs. kl. 16.45, de skal være spilleklare kl. 17.00)

Sted:              Storstua på Sunde Skole

Hvem spiller i aspirantkorpset:

 • Gutter og jenter fra 3. og 4. klasse
 • Musikantene spiller 1 år i aspirantkorpset før de går over i juniorkorpset

Instruksjonstimer:

Alle musikantene får musikalsk undervisning fra kulturskolen en gang i uken i tillegg til korpsøvelsen. Dette skjer hovedsakelig i SFO-tiden for de yngste, dvs. innenfor tidsrommet kl. 13.00-16.30 (mandag, tirsdag og fredag).

Vil du begynne å spille i korps?

Opptak skjer vanligvis før sommerferien. Det holdes en rekrutteringskonsert i månedsskifte april/mai i skoletiden.