sunde.skolekorps@gmail.com
Nettbutikk for Sunde skolekorps
Betal med  
Sunde skolekorps

Sunde skolekorps har i dag 31 medlemmer fordelt på hovedkorps, juniorkorps og aspiranter. Musikantene er fra alderen 9 til 16 år. Sunde skolekorps har sin rekruttering fra Sunde skole i Madla bydel og medlemmer fra Sunde barneskole og Revheim ungdomsskole.

”Samspill gjør susen”

Samspill skaper musikkglede. I korpset jobber vi med musikk sammen og har det gøy både med konserter, turer og 17. mai. Samspill handler også om å fungere sammen med både eldre og yngre gutter og jenter. Vi skaper miljø med de som ønsker å være med.

Musikkopplæring

Alle medlemmer i Sunde skolekorps får fra første høst egenundervisning i sitt instrument av musikere fra Stavanger kulturskole. Undervisningen blir gitt på Sunde skole en gang pr. uke. De yngste musikantene blir primært tildelt timer i SFO-tid.

I tillegg til egenundervisning har alle musikanter fellesøving sammen i aspirantkorps, juniorkorps eller hovedkorps. Alle korpsene har faste dirigenter med musiker- utdanning. 

Musikantene spiller i aspirantkorpset det første året. Deretter går de over til juniorkorpset de neste to årene før overgang til hovedkorps. Med en slik oppbygning opplever vi at forholdet mellom musikalsk utvikling, mestring og sosialt samvær er god. Det legges til rette for god kontakt mellom de unge medlemmene og musikantene i hovedkorpset.

Styret

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Styreleder:
Kjetil Wick
Nestleder:
Linn Foss Tingvik

Styremedlemer:

Tore Wølstad – Kasserer

Rune Endresen

Irene Grech

Varamedlem:

Hilde Hagen

Musikant representanter:

Julie Liland Wathne

Maja Nåstad Svennevig