Aspirantkorps (AK)

Faste øvingstider:

Dag:               Tirsdag

Klokken:       15.50-16.50

(Oppmøte 20 min før øving, dvs. kl. 15.30, de skal være spilleklare kl. 1550 ?)

Sted:              Gymsalen på Sunde Skole

Hvem spiller i aspirantkorpset:

  • Gutter og jenter fra 3. og 4. klasse
  • Musikantene spiller 1 år i aspirantkorpset før de går over i juniorkorpset

Instruksjonstimer:

Alle musikantene får musikalsk undervisning fra kulturskolen en gang i uken i tillegg til korpsøvelsen. Dette skjer hovedsakelig i SFO-tiden for de yngste, dvs. innenfor tidsrommet kl 1300-1630 (mandag, tirsdag og fredag).

Vil du begynne å spille i korps?

Opptak skjer vanligvis før sommerferien. Det holdes en rekrutteringskonsert i månedsskifte april/mai i skoletiden.