Juniorkorps (JK)

Faste øvingstider:

Dag:               Mandag

Klokken:       17.30-19.00

Sted:              Storstua på Sunde Skole

Hvem spiller i juniorkorpset:

  • Gutter og jenter fra 4. og 5. klasse
  • Musikantene spiller 2 år i juniorkorpset før de går over i hovedkorpset

Instruksjonstimer:

Alle musikantene får musikalsk undervisning fra kulturskolen en gang i uken i tillegg til korpsøvelsen (mandag, tirsdag og fredag).

Hva er juniorkorpset med på:

  • Stavanger Open (Musikalsk underholdningskonkurranse for korps, gjennomføres i november)
  • mai (går i tog med hovedkorpset og spiller med på noen melodier)
  • RM – Rogalands Mesterskapet (Musikalsk konkurranse)
  • Seminar (i forkant av konkurranser gjennomføres seminar, der musikantene får en intensiv øving i løpet av en helg)