Hovedkorps (HK)

Faste øvingstider:

Dag:               Mandag

Klokken:       17.30-20.00

Sted:              Gymsalen på Sunde Skole

Hvem spiller i hovedkorpset:

  • Gutter og jenter fra 6. klasse og opp til musikanten fyller 19 år

Instruksjonstimer:

Alle musikantene får musikalsk undervisning fra kulturskolen en gang i uken i tillegg til korpsøvelsen (mandag, tirsdag og fredag).

Hva er hovedkorpset med på:

  • Stavanger Open (Musikalsk underholdningskonkurranse for korps, gjennomføres i november)
  • 17. mai
  • RM – Rogalands Mesterskapet (Musikalsk konkurranse)
  • Seminar (i forkant av konkurranser gjennomføres seminar, der musikantene får en intensiv øving i løpet av en helg)